Vrienden van TVW

Vrienden van TV Wettenseind

De sponsorcommissie van TV Wettenseind wil de mogelijkheid bieden aan leden om iets extra’s te doen voor de tennisvereniging. Dit kan door je aan te melden voor allerlei soorten vrijwilligerswerk binnen de vereniging, maar het gebrek aan tijd is voor velen een probleem om zich op die manier te committeren aan de club.

Daarom bieden wij onze leden de mogelijkheid om voor een zelf te bepalen bedrag toe te treden tot de Vrienden van TV Wettenseind.

We bieden drie verschillende mogelijkheden:

- Een jaar gouden vriend worden voor €100

- Een jaar zilveren vriend voor €50

- Voor €25 ben je een jaar lang bronzen vriend

Iedereen kan vriend van TVW worden, ook niet-leden van de tennisvereniging, dus vraag ook familie, vrienden en bekenden, zodat de vriendenclub zo groot mogelijk wordt. Vrienden van TVW investeert in extra faciliteiten voor jong en oud.

Denk hierbij aan:

- Realisatie van een speeltuin

- Aanschaf van een springkussen dat we kunnen gebruiken voor evenementen voor de jongste leden van TVW

- Opknappen van de bar

Uiteraard ben je vrij om zelf een idee aan te dragen.

Wat krijg je er als vriend voor terug?

Extra steun aan TV Wettenseind is natuurlijk de belangrijkste reden om vriend te worden. Daarnaast wordt je naam vermeld op het bord in het paviljoen. Je naam blijft gedurende een jaar op dit bord staan. Een paar maanden voor het verstrijken van het jaar ontvang je vanuit de sponsorcommissie een mail of je eventueel het volgende jaar ook vriend wil zijn.

Uw bijdrage:

Je kunt op het formulier aangeven waar je graag wil dat wij het geld in investeren en daar proberen we natuurlijk zoveel mogelijk rekening mee te houden. De uiteindelijke beslissing voor de investering wordt genomen door de sponsorcommissie in overleg met het bestuur. Op de website komt een jaarlijkse vermelding van de mogelijk gemaakte projecten door de Vrienden van TVW.

Klik hier om je aan te melden.

Sportieve groetjes,

De sponsorcommissie van T.V. Wettenseind