Drager TVW Ring/Speld

Bert van Bavel                Piet Schilperoort

Theo Cuppen                  Joop Scholing

Philip Harmsen +            Johan van Bruggen

Henri Heesakkers           Theo Kleinpenning

Paul Hermsen                 Peter Legierse

Ton Klunder                    Marga den Hartog

Cees van der Kolk          Toon Dekkers

Cees Koolhaas                Ben de Wit +

Jan van der Linden          Piet Loonen

Anny Feuler                    Marianne Starrenburg

Theo Hoedemaekers        Sjef Kouwenberg