Spelregels voor jeugdbanen 5-6 en het inhangen.

 

De banen 5 en 6 zijn “voorrangsbanen” voor alle jeugdleden van onze vereniging. Om misverstanden te voorkomen volgen hieronder de daarbij geldende regels:

 

  1. Jeugdleden hebben voorrang m.b.t. het afhangen op baan 5 en 6.
  2. Jeugdleden mogen op baan 5 en 6 tot 19.00 uur ’s avonds NOOIT worden afgehangen door senioren !! Indien er keuze is tussen senioren en junioren die willen afhangen hebben junioren voorrang. Indien 5 minuten voor de volgende ‘afhangperiode’ van een half uur nog niet door junioren is afgehangen, kunnen senioren afhangen voor de periode van een half uur.
  3. Indien 1 (of beide) banen vrij liggen mogen ze uiteraard wel worden bespeeld door senioren. We spreken dus van “voorrangsbanen”
  4. Het halve speeluur mag altijd helemaal worden uitgespeeld! Zolang er geen juniorleden aanwezig zijn hebben de banen dus dezelfde status als alle andere banen.
  5. Vanzelfsprekend mogen junioren dus ook geen senioren afhangen op de overige banen! Als de banen 5 en 6 bespeeld worden door junioren en er andere banen vrij liggen mogen ook deze worden afgehangen door junioren. Ook dan geldt het recht op het uitspelen van het halve speeluur.
  6. De banen 5 en 6 zijn tevens “voorrangsbanen”voor combinaties van junior- en seniorleden.
  7. De “voorrangsregel” is ten alle tijden van kracht m.u.v. officiële toernooien en competities.

 

Bovenstaande betekent dus dat baan 5 en 6 zeven dagen per week van ‘ morgens tot ’s avonds 19:00 uur aan de jeugd wordt toegewezen.